MY MENU

อุปกรณ์พันฟิล์ม เชือกฟาง สายรัด

อุปกรณ์ สำหรับ แพ็คกิ้ง

อุปกรณ์พันฟิล์ม
สายรัด PP, PET
เชื่อกฟาง


เครื่องแพ็คกล่อง

เครื่องแพ็ค, เครื่องพันฟิล์ม

เทปติดกล่อง
เครื่องแพ็คกล่อง
เครื่องพันฟิล์มยืด


ฟิล์มยืดพันพาเลท ใส บาง เหนียว เกาะติดทุกม้วน

ฟิล์มยืดพันพาเลท เรื่องฟิล์มต้องยกให้เรา "